Kätkötyypit


Tradi eli peruskätkö

Tämä on yksinkertaisin kätkötyyppi. Se sisältää kätkörasian. Rasiasta löytyy lokivihko ja joskus myös kynä. Kätkörasioita on monenlaisia ja erikokoisia. Tradi-kätkön löytö voi olla helppo, keskivaikea tai vaikea. Kätkörasian tulee olla aina annetuissa koordinaateissa.


Multi eli monivaiheinen kätkö

Multikätkö sisältää vähintään yhden välipisteen ennen lopullista kätkörasiaa. Välipisteitä voi olla myös useampia. Näiden etäisyys voi olla muutamista metreistä aina kymmeniin tai jopa satoihin kilometreihin.

Annetut koordinaatit vievät ensimäiselle pisteelle. Multin välipisteiltä löytyy joko valmiit koordinaatit, tai pulma jonka ratkaisemalla pääset seuraavalle välipisteelle, tai itse kätkörasialle. Loppupisteeltä löytyy lokivihko.


Mysteerikätkö

Mysteerikätkötyypit voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka ovat: Kenttämysteerit, Sohvamysteerit,  Bonuskätköt ja Haasteet.

Kenttä-mysteerit löytyvät koordinaateista, mutta lokikirjan saamiseksi joutuu ratkaisemaan ensin pulman. Kätkön Attribuutteihin on yleensä merkitty kenttämysteeri -kuvake.

Mysteerikätkön aloituspiste eli bogus, on virtuaalinen, eikä koordinaateista löydy yleensä mitään kätköön viittaavaa. Mysteerikätkössä nimensä mukaisesti joutuu ensin ratkaista pulma, saadakseen koordinaatit kätköpaikalle, missä lokikirja sijaitsee. Pulmaan löytyy tarvittavat vihjeet attribuuteista ja kätkökuvauksesta. Toisinaan kätkön ratkaisemiseksi joutuu tekemään esim. kielellisiä, laskennallisia, tai logiikkaa vaativia tehtäviä. Tehtävä voi olla myös vaikka koodin purkamista, palapelin rakentamista, tai oikeastaan melkein mitä vain. 

Bonuskätkö on tyypiltään myös mysteerikätkö. Se on yleensä geokätköreitistön lisäkätkö, jonka koordinaatit on piilotettu geokätköreitistön peruskätköihin. Käymällä peruskätköillä saa tarvittavat koordinaatit bonuskätkölle.

Haastekätkö on mysteerikätkö, joka sijaitsee annetuissa koordinaateissa. Kätkön nimessä esiintyy aina sana: "challence". Tämä kertoo kätkön olevan haaste. Kätkön kirjatakseen, kätköilijän tulee täyttää haasteen ehdot, jotka kerrotaan kätkökuvauksessa.


Letteri

Letterboxhybrid eli letteri, on kätköilijöiden ja partiolaisten yhteiskäytössä. Kätkö voidaan etsiä joko kätkökuvauksessa kerrottua tarinaa seuraten, tai vaihtoehtoisella ratkaisutavalla, joita on joko tradi, multi tai mysteeri. Kirjekätkössä on oltava lokikirjan lisäksi myös leimasin, koska partiolaiset ovat käyttäneet sitä omassa etsintä-harrastuksessaan jo 1800-luvulta alkaen. Voidaan siis todeta, että Letteri on vanhin kätkötyyppi.


Wherigo kätkö

Wherigo on GPS-avusteinen peli, jota pelataan siihen tarkoitetulla erillisellä sovelluksella. Pelikasetti löytyy kätkökuvauksesta. Pelin onnistuneesta suorittamisesta saa palkinnoksi koordinaatit geokätkölle. Loppupisteeltä löytyy lokivihko.


Ape

A.P.E -kätkö on tehty 20th Century Foxin kanssa yhteistyössä. Kätkötyyppi on luotu Apinoiden planeetta -elokuvan promotointiin vuonna 2001. Juuri julkaistuihin kätköihin oli jätetty ensimmäisille löytäjille palkinnoiksi elokuvaan liittyviä tavaroita.

Vuonna 2021 A.P.E kätköistä on enään jäljellä Mission 4: Southern Bowl ja Mission 9: Tunnel of Light


Webcam eli nettikamera kätkö

WEB-CAM on jäännös geokätköilyn alkuajoilta. Uusia ei enää julkaista, mutta vanhat toiminnassa olevat kätköt voidaan edelleen kirjata löydöksi. Web-cam kätköt on sijoitettu julkisien kameroiden kuvausalueelle. Kätkökuvauksessa on ohjeet löytääksesi kyseisen julkisen kameran. Ainoastaan tällä ilmoitetulla kameralla otetut kuvat hyväksytään löydöiksi. 


Virtuaali

Virtuaalikätkössä ei ole fyysistä rasiaa, lokivihkoa, kynää tms.

Kätköjen tarkoitus on esitellä paikka, jonne ei muuten kätköä voisi piilottaa.

Todistaakseen kätköllä käynnin, kätköilijän tulee vastata kuvauksessa annettuihin kysymyksiin, sekä ottamaan valokuvan kätkökuvauksessa kerrotun ohjeen mukaisesti. Kuvassa täytyy näkyä joko sinä itse, tai jotain sinun henkilökohtaista.

Myös virtuaalikätköt kuuluvat kätkö-jäänteisiin alkuajoilta.

Geocaching HQ, ( geokätköilyn kattojärjestö ) myönsi vuonna 2017, oikeuden 4000:lle ansioituneelle kätköilijälle maailmassa, julkaista uuden virtuaali-kätkön. Uusia virtuaalikätköjä julkaistiin tuolloin 2668kpl

Toinen kierros uusista virtuaali-kätköistä  julkaistiin vuonna 2019.


Earth-cache

Earthcache eli maakätkö, tai geokohde on opetuksellinen kätkötyyppi. Kätkö on virtuaalinen, eli paikan päällä ei ole kätkörasiaa.

Kätkökuvauksessa on opetuksellinen osuus, joka viittaa kätköpaikkaan, minne kätkön koordinaatit on osoitettu. Kätkön piilottaja on laatinut aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin tulee vastata kätkössä olevan vastauskentän kautta. Jos vastaus ei mene oikein, kätkönpiilottajan velvollisuus on auttaa ja opastaa kätkön etsijää oikeaan suuntaan.

 Usein kätköihin on lisätty vapaaehtoinen tehtävä, "ota valokuva itsestäsi, tai gps-laitteestasi paikan päällä" Tällä halutaan, että kätkön etsijä osoittaa todellisen käyntinsä paikan päällä.


Locationless

Kun tavallisesti kätkö etsitään koordinaattien avulla, Locationless, eli sijainnittoman kätkön toimintaperiaate on päinvastainen.

Locationless-kätkössä ideana on toimia kätkökuvauksen antamien ohjeiden mukaan, etsien ja löytäen kuvauksessa kerrottu esine. Paikanpäältä tulee ilmoittaa koordinaatit sekä ottaa itsestään valokuva  tämän esineen kanssa ja liittää tämä löytökirjaukseen.

Kätkötyyppi lopetettiin jo vuonna 2005 ja kaikki silloiset Locationless -kätköt  arkistoitiin GeocachingHQ:n toimesta.

Locationless -kätköjen tilalle tuli Waymarkit, joille on oma sivustonsa.

Geokätköilyn juhlavuoden kunniaksi sijainniton kätkötyyppi tuli hetkeksi takaisin: "Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 " ( GC8FROG ) on löydettävissä joulukuun 2021 loppuun saakka.

Vuoden -21 helmikuusta alkaen on löydettävissä toinenkin sijainniton kätkö: ( GC8NEAT )


AdventureLAB

Adventure-Lab on myös ns. virtuaalinen kätkö. Kätkön löytämiseksi tarvitaan erillinen AdventureLAB sovellus, johon kirjaudutaan omilla geokätöily-tunnuksilla.

Lab-kätköt ovat yleensä piilotettu 1 - 5 kätkön sarjoissa. Adventure-Lab sovelluksessa yhdelle sarjalle on yhteinen kätkökuvaus, jonka lisäksi jokaisella kätköllä vielä omansa.

Kuvauksen oheessa on kysymys, johon oikein vastaamalla, saat kätköstä löydön. Muista kätköistä poiketen Adventure-LAB kirjaukset tehdään sarjoille, eikä yksittäisille kätköille. Kuitenkin jokaisesta Lab-kätköstä tulee oma löytö-merkintänsä.


Geocaching HQ -kätkö

Geocaching HQ -kätkö (HQ=Headquarters) sijaitsee Geocaching-päämajassa Washingtonin osavaltiossa Seattlessa. Geokätköilijöiden, jotka haluavat vierailla päämajassa kirjatakseen tämän kätkön, tulisi sopia vierailuaika vähintään 48 tuntia etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hqvisits@geocaching.com. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://geocachinghq.com/


Tapahtuma kätköt

Event-kätkö

Event-kätkö, eli miitti on kätköilijöiden tapaaminen. Tapahtuma on kuitenkin kaikille avoin. Siitä saa löytömerkinnän, kuten muistakin kätkötyypeistä. Tapahtuma pidetään ennalta annetuissa koordinaateissa. Paikka voi olla esim. Huoltoaseman kahvio, laavu, kota, parkkipaikka tms... Ei kuitenkaan Lentoasema, juna-asema tms. 

Tapahtumapaikalla on lokivihko, jonka kirjaaminen ei ole välttämätöntä miittilöydön saamiseksi.

Tapahtuma kestää minimissään 30 minuuttia.


Cito - Cache in trash out

Roskat pois ja kätkön piilotus. Tässä tapahtumassa kätköilijät siivoavat roskia pois ympäristöstä, tai hävittävät haittakasveja luonnosta. Yleensä myös tapahtumassa piilotetaan uusi kätkö alueelle.

Tapahtumapaikalla on lokivihko, jonka kirjaaminen ei ole välttämätöntä CITO-löydön saamiseksi.

Tapahtuma kestää minimissään 60 minuuttia.


Mega-tapahtuma

Event muuttuu Mega-tapahtumaksi, kun vähintään 300 geokätköilijää ennakkoilmoittautuu viralliselle tapahtuma-sivulle. Suomessa MEGA-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2011 alkaen. Maassamme järjestetyt MEGA-tapahtumat ovat olleet aina ohjelmallisia kokoontumisia.

- Megasta saa virtuaalisen matkamuiston.

- Tapahtuma-järjestäjät saavat oikeuden piilottaa tapahtuman ajaksi väliaikaisia AdventureLAB-kätköjä

- Mega-paidat ja Mega-kolikot ovat vakiintuneet tuotteet tapahtumissa.

- Yleensä tilaisuudessa vierailee geokätköilyn oma sammakko-maskotti "Signal".

- Vieraita suurtapahtumaan saapuu yleensä ulkomaita myöten. 

- Geokätköilyn kattojärjestön Geocaching HQ:n edustaja vierailee Mega-tapahtumissa.


Giga-tapahtuma

MEGA-tapahtuma muuttuu Giga-tapahtumaksi, kun siihen ilmoittautuu ennakkoon vähintään 3000 osallistujaa. Giga-tapahtuma on muutoin samankaltainen kuin Mega-tapahtuma. 

- Gigasta saa virtuaalisen matkamuiston.

- Tapahtuma-järjestäjät saavat oikeuden piilottaa tapahtuman ajaksi väliaikaisia AdventureLAB-kätköjä

- Giga-paidat ja Giga-kolikot ovat vakiintuneet tuotteet tapahtumissa.

- Yleensä tilaisuudessa vierailee geokätköilyn oma sammakko-maskotti "Signal".

- Vieraita suurtapahtumaan saapuu yleensä ulkomaita myöten.

- Geokätköilyn kattojärjestön Geocaching HQ:n edustaja vierailee Giga-tapahtumissa.


GPS-Maze

Gps-Maze on kiertävä ja opetuksellinen tapahtumakätkö-tyyppi. jossa tutustutaan geokätköilyssä käytettäviin apuvälineisiin, sovelluksiin, kätköilyhistoriaan ja itse kätköilyyn. Tapahtumassa kuljetaan eri tehtäväpisteiden läpi ja vastatataan samalla kysymyksiin. Gps-MAZE:n yhteyteen voidaan piilottaa myös AdventureLab kätköjä. 3 MAZE-Tapahtumaa kiertää maailmalla. kaksi Ameriikassa ja yksi Euroopassa.

Community Celebration Event

Syntymäpäivätapahtumat ovat erikois-kätkötyyppi, joka on julkaistu ensimmäistä kertaa vuonna 2010 juhlistamaan geokätköilyn 10-vuotista historiaa. Sama kätkötyyppi otettiin käyttöön vuonna 2020, geokätköily-harrastuksen täyttäessä 20 vuotta. Tapahtumia on rajoitetusti, oikeuksia tapahtumien järjestämiseen jakaa kätköilyn kattojärjestö GeocachingHQ.

Tapahtuma-järjestäjältä toivottiin HQ:n taholta tavallisesta poikkeavaa ohjelmaa, juhlistamaan kätköilynhistoriaa!

Tapahtuma kestää minimissään 120 minuuttia.